Izdelava spletne strani Habitat32. Restavracija v središču Ljubljane.
Zaupana nam je bila celostna grafična zasnova – logotip, oznake, jedilnik ter spletna stran.
Spletna stran je bila izdelana na lastni platformi iL Vizio.